Blogia
Imatges del benestar Imágenes del bienestar

IMATGES DEL BENESTAR

 

 

Emigrar, desitjar

La decisió d'emigrar es pren en l'origen per molt diverses raons: socials, culturals, polítiques, biogràfiques. Tot essent una qüestió essencial per a la comprensió cabal del fenomen migratori, és relativament poc estudiada. L'accent ha caigut molt més en les problemàtiques de l'arribada a destí i, si de cas, en els avatars del viatge.

Les imatges transmeses pels mitjans de comunicació tenen un paper fonamental en la creació d'un imaginari del "benestar" centrat tant culturalment -la societat del consum- com geogràficament -Europa, E.E.U.U- Uns imaginaris que constitueixen un dels ressorts principals per a decidir emigrar i, més enllà d'algunes apreciacions genèriques, han estat poc estudiats.

La intersecció dels dos camps d'estudi -migracions i mitjans de comunicació- ens sembla un terreny de suma importància, l'exploració del qual pot permetre aclarir qüestions culturals, socials i polítiques actualment fonamentals.

 

El projecte

Es tracta d’un estudi interdisciplinari i transversal de l’impacte dels mitjans de comunicació en els imaginaris de llocs geogràficament allunyats d’Europa. Un estudi on voldríem que juguessin al nostre favor el saber acadèmic i també l’experiència artística, que suposa una sensibilitat especial vers aquells aspectes de la cultura que per ser difícilment quantificables són rarament tinguts en compte.

Pensem essencialment en certes dimensions culturals lligades als desigs, les expectatives i els afectes, i en general a l'elaboració personal d'una visió del món en la que conflueixen elements generals i biogràfics. Estem convençuts de la necessitat de considerar els migrants com subjectes portadors de projectes i no com passius receptors de pressions econòmiques, socials i polítiques. I menys encara com mers objectes d'estudi.

És la raó per la qual em decidit produir paral·lelament una reflexió discursiva i una videoinstal.lació, una presentació audiovisual en la que no defugirem aspectes subjectius o impressionistes, coherentment amb el camp i la modalitat de la investigació.

La nostra ambició és la d'explorar també formes de producció de cultura noves que traspassin no només les barreres de les diferents disciplines científiques sinó també les dels camps d'expressió subjectiva (art, literatura, cinema).

Considerem que aquest és el desafiament al que ens encara l'enorme desenvolupament dels mitjans de comunicació que si, d'una part, fa trontollar la cultura del llibre, no aconsegueix proposar, per ara, formes "ciutadanes" de transmissió de la cultura.

 

Que és

Imatges del benestar és un seminari i una videoinstal.lació on s’investiga formes i gènesis de l’imaginari del “benestar” entre les persones que han decidit emigrar, amb especial atenció a grups i persones que provenen de l’Àfrica subsahariana –i que tenen una presència massiva a Mataró, on es situa Can Xalant- i el paper dels medis de comunicació.

El seminari reunirà al llarg de l'últim trimestre de 2007, un grup d'estudiosos que mitjançant una web, dos encontres y dos conferencies al Centre de Creació i Pensament Contemporani de Can Xalant, aniran definit i discutint els eixos de la qüestió.

En la videoinstal.lació es podran veure entrevistes als propis emigrants; entrevistes amb especialistes; documentació directa dels medis de comunicació: enregistraments de programes de ràdio i televisió, material disponible a la xarxa, diaris i revistes.

 

 

0 comentarios